Header Ads

Loknyay Marathi

अर्थभान : पशूधन

अर्थभान...संवाद : आपल्या जिवाभावाच्या माणसांशी


'कोरोनाचे पशुधनावरील परिणाम'
कोरोनामुळे बसलाय चांगलाच मार,
भाकड जनावरं झालीत जीवाला कार.
पशुधन वाचविले नाही तर फिरावे लागेल दारोदार,
प्राणिमात्रावर प्रेम करणे हेच  जीवनाचे खरे सार...
- प्रा. संजय ठिगळे

खालील लिंकवर क्लिक करा
https://youtu.be/OB3SBwS0Zbo