Header Ads

Loknyay Marathi

डॉ.पतंगराव कदम महाविद्यालयात स्टुडंट्स इंडक्शन प्रोग्रॅम संपन्न

July 28, 2023
डॉ.पतंगराव कदम महाविद्यालयात स्टुडंट्स इंडक्शन प्रोग्रॅम संपन्न सांगली: भारती विद्यापीठाच्या डॉ. पतंगराव कदम महाविद्यालयात स्टुडंट्स इंडक्शन...Read More

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण:आपली शिक्षण व्यवस्था भविष्यातील आव्हानांसाठी तयार आहे का?

July 17, 2023
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण:आपली शिक्षण व्यवस्था भविष्यातील आव्हानांसाठी तयार आहे का? उद्याच्या तरुणाचे भविष्य उज्ज्वल असेल, अशी भूमी शिक्षण क्ष...Read More