Header Ads

Loknyay Marathi

मध्यवर्ती युवा महोत्सवात डॉ. पतंगराव कदम महाविद्यालयाची विद्यार्थीनी कु. सानिका संजीव मिटके मातीकाम स्पर्धेत द्वितीय क्रमांक

July 30, 2021
मध्यवर्ती युवा महोत्सवात डॉ. पतंगराव कदम महाविद्यालयाची विद्यार्थीनी कु. सानिका संजीव मिटके मातीकाम स्पर्धेत द्वितीय क्रमांक  शिवाजी विद्याप...Read More

जिल्हास्तरीय युथ फेस्टिवल मध्ये महाविद्यालयाचे यश

July 16, 2021
जिल्हास्तरीय युथ फेस्टिवल मध्ये महाविद्यालयाचे यश  शिवाजी विद्यापीठाच्या जिल्हास्तरीय युथ फेस्टिवल स्पर्धेमध्ये मातीकाम स्पर्धेत आपल्या महाव...Read More

चांगुलपणाच्या चळवळीत तरुणाईने सहभागी व्हावे - मा. यशवंत शितोळे

July 08, 2021
चांगुलपणाच्या चळवळीत तरुणाईने सहभागी व्हावे - मा. यशवंत शितोळे सांगली;२३ माहिती व तंत्रज्ञानाच्या अश्र्वावर आरूढ झालेल्या तरुणाईने चांगल्या ...Read More