Header Ads

Loknyay Marathi

Constitution of India Notes

Constitution of India Notes


शिवाजी विद्यापीठाच्या बी.ए. / बी.कॉम./ बी.एस्सी. भाग- ३ सेमीस्टर ५ मधील असलेल्या Compulsory Civic Course (CCC) Constitution of India या विषयाच्या पहिल्या व दुसऱ्या प्रकरणाच्या नोट्स खालील लिंकव्दारे पाहता येतील व पीडीएफ डाऊनलोड करता येतील.

https://drive.google.com/file/d/1XCEPsKRsOk25bfz2ZFiiXQPU7OLIGaZ2/view?usp=drivesdk 

https://drive.google.com/file/d/1XCxoMRBvPp1OFe3c5S0gCN1aQtFWIk9_/view?usp=drivesdk

(Dr. Patangrao Kadam Mahavidyalaya Sangli Library)