Header Ads

Loknyay Marathi

इ-संसाधनांचा वापर काळाची गरज : डॉ. डी. बी. सुतार

August 14, 2021
इ-संसाधनांचा वापर काळाची गरज : डॉ. डी. बी. सुतार सांगली: भारती विद्यापीठाचे डॉ. पतंगराव कदम महाविद्यालयातील ग्रंथालय विभाग व अंतर्गत गुणवत्त...Read More

डॉ. पतंगराव कदम महाविद्यालयात डॉ. एस. आर. रंगनाथन जयंती साजरी

August 12, 2021
डॉ. पतंगराव कदम महाविद्यालयात डॉ. एस. आर. रंगनाथन जयंती साजरी सांगली : येथील भारती विद्यापीठाचे डॉ. पतंगराव कदम महाविद्यालयात  ग्रंथालय शास्...Read More