Header Ads

Loknyay Marathi

जाणून घ्या ... साहित्यिकांची टोपणनावे !

1. अनंत फंदी-------शाहीर अनंत घोलप
2. अनंततनय-------दत्तात्रय अनंत आपटे
3. अनिरुध्द पुनर्वसू-------नारायण गजानन आठवले
4. अनिल-------आत्माराम रावजी देशपांडे
5. अमरशेख-------मेहबूब पठाण
6. अज्ञातवासी-------दिनकर गंगाधर केळकर
7. आनंद-------वि.ल.बर्वे
8. आरती प्रभु-------चिंतामण त्र्यंबक खानोलकर
9. काव्यविहारी-------धोंडो वासुदेव गद्रे
10. कुंजविहारी-------हरिहर गुरुनाथ कुलकर्णी
11. कुमुद-------स.अ.शुक्ल
12. कुसुमाग्रज-------वि.वा.शिरवाडकर
13. कृष्णकुमार-------सेतू माधव पगडी
14. केशवकुमार-------प्र.के. अत्रे
15. करिश्मा-------न.रा.फाटक
16. केशवसुत-------कृष्णाजी केशव दामले
17. गदिमा-------ग.दि.माडगुळकर
18. गिरीश-------शंकर केशव कानेटकर
19. ग्रेस-------माणिक शंकर गोडघाटे
20. गोल्या घुबड-------विष्णुशास्त्री चिपळूणकर
21. गोविंद-------गोविंद त्र्यंबक दरेकर
22. गोविंदाग्रज-------राम गणेश गडकरी
23. चंद्रिका /चंद्रशेखर-------शिवराम महादेव गो-हे
24. चारुता सागर-------दिनकर दत्तात्रय भोसले
25. छोटा गंधर्व-------सौदागर नागनाथ गोरे
26. बालगंधर्व-------नारायणराव राजहंस
27. जीवन-------संजीवनी मराठे
28. ठणठणपाल/अलाणे-फलाणे-------जयवंत दळवी
29. तुकडोजी महाराज-------माणिक बंडोजी ब्रम्हभट्ट
30. संत तुकाराम-------तुकाराम बोल्होबा अंबिले
31. तुकाराम शेंगदाणे-------ज्ञानेश्वर नाडकर्णी
32. दत्त (कवी)-------दत्तत्रय कोंडदेव घाटे
33. द्या पवार (कवी)-------दगडू मारुती पवार
34. जागल्या (कथालेखक)-------दगडू मारुती पवार
35. दक्षकर्ण-------अशोक रानडे
36. दादुमिया-------दा.वि.नेने
37. दासोपंत-------दासोपंत दिगंबर देशपांडे
38. दिवाकर-------शंकर काशिनाथ गर्गे
39. दिवाकर कृष्ण-------दिवाकर कृष्ण केळकर
40. धनुर्धारी-------रा.वि.टिकेकर
41. धुंडिराज-------मो.ग.रांगणेकर
42. नागेश-------नागेश गणेश नवरे
43. नाथमाधव-------व्दारकानाथ माधवराव पितके
44. निशिगंध-------रा.श्री.जोग
45. नृसिंहाग्रज-------ल.गो.जोशी
46. पद्मा-------पद्मा विष्णू गोळे
47. पराशंर-------लक्ष्मणराव सरदेसाई
48. पी.सावळाराम-------निवृत्ती रावजी पाटील
49. पुष्पदंत-------प्र.न.जोशी
50. प्रफुल्लदत्त-------दत्तात्रय विष्णू तेंडोलकर
51. प्रभाकर (शाहीर)-------प्रभाकर जनार्दन दातार
52. फडकरी-------पुरूषोत्तम धाक्रस
53. फरिश्ता-------न. रा. फाटक
54. बाकीबा-------बाळकृष्ण भगवंत बोरकर
55. बाबा कदम-------वीरसेन आनंद कदम
56. बाबुराव अर्नाळकर-------चंद्रकांत सखाराम चव्हाण
57. बाबुलनाथ-------वि.शा.काळे
58. बालकवी-------त्र्यंबक बापूजी ठोंबरे
59. बाळकराम (विनोदासाठी)-------राम गणेश गडकरी
60. बी-------नारायण मुरलीधर गुप्ते
61. बी रघुनाथ-------भगवान रघुनाथ कुलकर्णी
62. बंधुमाधव-------बंधु माधव मोडक (कांबळे)
63. भटक्या-------प्रमोद नवलकर
64. भाऊ पाध्ये-------प्रभाकर नारायण पाध्ये
65. भानुदास-------कृष्णाजी विनायक पोटे
66. भानुदास रोहेकर-------लीला भागवत
67. भालचंद्र नेमाडे-------भागवत वना नेमाडे
68. मकरंद-------बा.सी.मर्ढेकर
69. मंगलमूर्ती-------मो.ग.रांगणेकर
70. मनमोहन-------गोपाळ नरहर नातू
71. लोककवी श्री मनमोहन-------मीनाक्षी दादरकर
72. माधव ज्युलियन-------माधव त्र्यंबक पटवर्धन
73. माधवानुज-------डॉ. काशिनाथ हरि मोडक
74. मामा वरेरकर-------भार्गव विट्ठल वरेरकर
75. मधू दारूवाला-------म.पा.भावे
76. मिलिंद माधव-------कॅ. मा कृ. शिंदे
77. मुक्ताबाई (संत)-------मुक्ताबाई विठ्ठल कुलकर्णी
78. मोरोपंत-------मोरेश्वर रामचंद्र पराडकर
79. मंडणमित्र-------द.पा.खंबिरे
80. यशवंत-------यशवंत दिनकर पेंढारकर
81. यशवंत दत्त-------यशवंत दत्ताजी महाडिक
82. रघुनाथ पंडित-------रघुनाथ चंदावरकर
83. रमाकांत नागावकर(गंधर्व)-------बळवंत जनार्दन करंदीकर
84. रसगंगाधर-------गंगाधर कुलकर्णी
85. राजा ठकार-------नारायण गजानन आठवले
86. राजा मंगळवेढेकर-------वसंत नारायण मंगळवेढेकर
87. राधारमण-------कृष्ण पांडुरंग लिमये
88. रा. म. शास्त्री-------वि.ग कानिटकर
89. रूप-------प्रल्हाद वडेर
90. रे. टिळक-------नारायण वामन टिळक
91. लता जिंतूरकर-------लक्ष्मीकांत तांबोळी
92. लक्ष्मीनंदन-------देवदत्त टिळक
93. लोकहितवादी-------गोपाळ हरि देशमुख
94. वनमाळी-------वा.गो.मायदेव
95. वसंत बापट-------विश्वनाथ वामन बापट
96. वसंत सबनीस-------रघुनाथ दामोदर सबनीस
97. वामन पंडित-------वामन नरहर शेखे
98. विजय मराठे-------ना.वि.काकतकर
99. विंदा करंदीकर-------गोविंद विनायक करंदीकर
100. विनायक-------विनायक जनार्दन करंदीकर
101. विनोबा-------विनायक नरहर भावे
102. विभावरी शिरुरकर-------मालतीबाई विश्राम बेडेकर
103. विष्णुदास-------नरहर सदाशिव जोशी
104. वशा-------वसंत हजरनीस
105. विष्णुबुवा ब्रम्हचारी-------विष्णु भिकाजी गोखले.
(Nicknames for Literature)