Header Ads

Loknyay Marathi

डॉ. पतंगराव कदम महाविद्यालयात राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांची जयंती साजरी

June 26, 2022
डॉ. पतंगराव कदम महाविद्यालयात राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांची जयंती साजरी   भारती विद्यापीठाच्या डॉ. पतंगराव कदम महाविद्यालयात लोकराजा राज...Read More

डॉ. पतंगराव कदम महाविद्यालयात पालक - शिक्षक मेळावा संपन्न

June 14, 2022
डॉ. पतंगराव कदम महाविद्यालयात पालक - शिक्षक मेळावा संपन्न सांगली : भारती विद्यापीठाच्या डॉ. पतंगराव कदम महाविद्यालयात अंतर्गत गुणवत्ता हमी व...Read More

डॉ. पतंगराव कदम महाविद्यालयात प्रश्नमंजुषा स्पर्धा

June 10, 2022
डॉ. पतंगराव कदम महाविद्यालयात प्रश्नमंजुषा स्पर्धा सांगली : भारती विद्यापीठाच्या डॉ. पतंगराव कदम महाविद्यालयात रसायनशास्त्र विभाग व अंतर्गत ...Read More