Header Ads

Loknyay Marathi

राजर्षी शाहू महाराजांनी सामाजिक समरसता निर्माण केली : चिंतामणी सहस्रबुद्धे

June 27, 2024
राजर्षी शाहू महाराजांनी सामाजिक समरसता निर्माण केली : चिंतामणी सहस्रबुद्धे ( डॉ.पतंगराव कदम महाविद्यालयात राजर्षी शाहू महाराज शतकोत्तर सुवर्...Read More

डॉ. पतंगराव कदम महाविद्यालयात आंतरराष्ट्रीय योग दिन साजरा

June 24, 2024
डॉ. पतंगराव कदम महाविद्यालयात आंतरराष्ट्रीय योग दिन साजरा सांगली: भारती विद्यापीठाच्या डॉ. पतंगराव कदम महाविद्यालयात आंतरराष्ट्रीय योग दिन म...Read More