Header Ads

Loknyay Marathi

शिवाजी विद्यापीठ कोल्हापूर च्या ऑनलाईन परीक्षांबाबत

April 30, 2021
शिवाजी विद्यापीठ कोल्हापूर च्या ऑनलाईन परीक्षांबाबत ... बी.ए.,बी.कॉम., बी.एस्सी. भाग १ सत्र १ व २ हिवाळी सत्र २०२०-२१ च्या शिवाजी विद्यापीठ,...Read More

जागतिक ग्रंथदिन

April 23, 2021
जागतिक ग्रंथदिन अर्थेन भेषजं लभ्यमारोग्यं न कदाचन। अर्थेन ग्रन्थसंभारः ज्ञानं लभ्यं प्रयत्नतः।। पैसे देऊन औषध मिळते, पण आरोग्य कधीही पैसे दे...Read More

राज्यातील सर्व विद्यापीठांच्या उर्वरीत परीक्षा ऑनलाईन- मा. उदय सामंत

April 22, 2021
राज्यातील सर्व विद्यापीठांच्या उर्वरीत परीक्षा ऑनलाईन-  मा. उदय सामंत राज्यातील सर्व विद्यापीठांच्या उर्वरीत सर्व परीक्षा ऑनलाईन घेतल्या जात...Read More