Header Ads

Loknyay Marathi

ग्रेट भेट - लाईव्ह

May 31, 2021
ग्रेट भेट - लाईव्ह वेळ:दि. १ जून २०२१  - स. ११.०० वा. नवीन शैक्षणिक वर्षात विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शनपर शिवाजी विद्यापीठ प्रथम गुणवंत प्राचा...Read More

वाढती रोगराई रोखण्यासाठी स्वच्छता अभियान काळाची गरज: प्राचार्य डॉ. डी. जी. कणसे

May 20, 2021
वाढती रोगराई रोखण्यासाठी स्वच्छता अभियान काळाची गरज: प्राचार्य डॉ. डी. जी. कणसे वाढती रोगराई रोखण्यासाठी स्वच्छता अभियान काळाची गरज आहे. शहर...Read More

समाजाच्या शाश्वत विकासासाठी विज्ञान, तंत्रज्ञान व सामाजिक शास्त्रे यामध्ये समन्वय साधण्याची गरज : डॉ. मृणालिनी फडणवीस

May 17, 2021
समाजाच्या शाश्वत विकासासाठी विज्ञान, तंत्रज्ञान व सामाजिक शास्त्रे यामध्ये समन्वय साधण्याची गरज : डॉ. मृणालिनी फडणवीस नॅनोतंत्रज्ञानातील ना...Read More

शिवाजी विद्यापीठाच्या ऑनलाईन परीक्षांबाबत...

May 16, 2021
शिवाजी विद्यापीठाच्या ऑनलाईन परीक्षांबाबत... राज्यामध्ये उदभवलेल्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे शिवाजी विद्यापीठाच्या दि. 17 व 18 मे 2021 रोजी होणाऱ...Read More

डॉ. पतंगराव कदम महाविद्यालयाच्या माजी विद्यार्थ्यांचा मेळावा ऑनलाईन पद्धतीने संपन्न

May 16, 2021
डॉ. पतंगराव कदम महाविद्यालयाच्या माजी विद्यार्थ्यांचा मेळावा ऑनलाईन पद्धतीने संपन्न भारती विद्यापीठाच्या डॉ.पतंगराव कदम महाविद्यालयातील माजी...Read More

भारती विद्यापीठाचा ५७ वर्धापन दिन समारंभ

May 09, 2021
भारती विद्यापीठाचा ५७ वर्धापन दिन समारंभ भारती विद्यापीठाच्या ५७ व्या मुख्य वर्धापन दिनाचा समारंभ सोमवार दि १० मे २०२१ रोजी सकाळी १०:०० वा. ...Read More

Constitution of India Notes

May 03, 2021
Constitution of India Notes शिवाजी विद्यापीठाच्या बी.ए. / बी.कॉम./ बी.एस्सी. भाग- ३ सेमीस्टर ५ मधील असलेल्या Compulsory Civic Course (CCC) C...Read More

लोकशाही, निवडणुका आणि सुशासन या विषयाच्या नोट्स

May 02, 2021
शिवाजी विद्यापीठाच्या बी.ए. / बी.कॉम./ बी.एस्सी. भाग-१ च्या विद्यार्थांना परिक्षेकरीता उपयुक्त “लोकशाही, निवडणुका आणि सुशासन" या विषया...Read More