Header Ads

Loknyay Marathi

विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक टी.व्ही चॅनल

July 25, 2020
विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक टी.व्ही चॅनल राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र तर्फे राज्यातील विद्यार्थ्यांसाठी खालील १२ शैक्...Read More

भारती विद्यापीठाचे डॉ. पतंगराव कदम महाविद्यालय सांगली : शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया

July 23, 2020
भारती विद्यापीठाचे डॉ. पतंगराव कदम महाविद्यालय सांगली : शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया प्रिय विद्यार्थी मित्र आणि ...Read More

कॉलेजांचे ऑनलाइन वर्ग ऑगस्टमध्ये भरणार? UGC चे वेळापत्रक लवकरच...

July 23, 2020
कॉलेजांचे ऑनलाइन वर्ग ऑगस्टमध्ये भरणार? UGC चे वेळापत्रक लवकरच शाळांचे वर्ग ऑनलाइन भरलेत. मात्र कॉलेजांचे वर्ग नेमके कधी भरणार याबाबत संभ्रम...Read More