Header Ads

Loknyay Marathi

मराठी भाषेकडे वस्तुनिष्ठ आणि विज्ञाननिष्ठ दृष्टिकोनातून पहावे : डॉ. रणधीर शिंदे

February 28, 2022
मराठी भाषेकडे वस्तुनिष्ठ आणि विज्ञाननिष्ठ दृष्टिकोनातून प हावे : डॉ . रणधीर शिंदे सांगली : ' भाषाभेद करणे ह ी अत्यंत चुकीची आणि अ...Read More

डॉ.पतंगराव कदम महाविद्यालयात अभिजित कदम यांची जयंती साजरी

February 27, 2022
डॉ.पतंगराव कदम महाविद्यालयात अभिजित कदम यांची जयंती साजरी सांगली : भारती विद्यापीठाच्या डॉ. पतंगराव कदम महाविद्यालयात अभिजित कदम यांच्या प्र...Read More

छत्रपती शिवाजी महाराजांचे प्रगत विचार समजून घेणे गरजेचे : डॉ. लक्ष्मण शिंदे

February 20, 2022
छत्रपती शिवाजी महाराजांचे प्रगत विचार समजून घेणे गरजेचे : डॉ. लक्ष्मण शिंदे सांगली : छत्रपती शिवाजी महाराज हे कधीही धार्मिक प्रभावाखाली आले ...Read More

छत्रपती शिवाजी महाराजांचे विचार क्रांती आणि परिवर्तन घडवून आणणारे : डॉ. डी.जी. कणसे

February 19, 2022
छत्रपती शिवाजी महाराजांचे विचार क्रांती आणि परिवर्तन घडवून आणणारे : डॉ. डी.जी. कणसे सांगली : 'छत्रपती शिवाजी महाराज हे खऱ्या अर्थाने रय...Read More