Header Ads

Loknyay Marathi

संवाद विद्यार्थ्यांशी

|| संवाद  विद्यार्थ्यांशी ||


प्रवेश प्रक्रिया | शिक्षण पद्धती | मुल्यांकन
शैक्षणिक वर्ष - २०२०-२१

वेळ : शनिवार - दि.८/८/२०२०
स.११.३० वा.

https://www.youtube.com/watch?v=GxusFWuwSb0

मार्गदर्शक : प्राचार्य डॉ. डी. जी. कणसे