Header Ads

Loknyay Marathi

स्पर्धा परीक्षा पूर्वतयारी व संधी

स्पर्धा परीक्षा पूर्वतयारी व संधी


भारती विद्यापीठाचे 
डॉ. पतंगराव कदम महाविद्यालय, सांगली 

अंतर्गत गुणवत्ता हमी विभाग व स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्र आयोजित 

स्पर्धा परीक्षा तयारी व्याख्यानमाला २०२०-२१

--प्रथम व्याख्यान--

दि. ११/०६/२०२१, स. ११:०० वा. 

विषय: स्पर्धा परीक्षा पूर्वतयारी व संधी

वक्ते: श्री. राधाकिसन देवढे 
सहाय्यक आयुक्त, समाजकल्याण,
अहमदनगर 

अध्यक्ष: प्राचार्य डॉ. डी. जी. कणसे 
सदस्य, व्यवस्थापन परिषद,
शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर

सदर  व्याख्याना साठी Youtube लिंक ला सहभागी व्हावे .
        https://www.youtube.com/watch?v=6nBJbMwz8GY         

डॉ. एन. व्ही. गायकवाड 
समन्वयक, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्र

डॉ. ए. आर. सुपले 
समन्वयक, अंतर्गत गुणवत्ता हमी विभाग