Header Ads

Loknyay Marathi

लोकशाही, निवडणुका आणि सुशासन या विषयाच्या नोट्स

शिवाजी विद्यापीठाच्या बी.ए. / बी.कॉम./ बी.एस्सी. भाग-१ च्या विद्यार्थांना परिक्षेकरीता उपयुक्त “लोकशाही, निवडणुका आणि सुशासन" या विषयाच्या नोट्स खालील लिंक द्वारे पाहता येतील.


डॉ. पतंगराव कदम महाविद्यालय सांगली ग्रंथालय