Header Ads

Loknyay Marathi

बारावीच्या परीक्षेत डॉ. पतंगराव कदम महाविद्यालयाचे उज्वल यश


Bharati Vidyapeeth’s
Dr. Patangrao Kadam Mahavidyalaya, Sangli


H.S.C. Result Feb. 2020

Rank holders:-

Science
1. Miss. Shendage Sanika Amol - 528/650(81.23%)
2. Mr. Kumbhar Abhishek Dinkar -      513/650(78.92%)
3. Mr. Sutar Mahesh Ashok –                    498/650(76.61%)

Arts –
1. Miss. Gadade Priyanka Rayappa -        483/650(74.30%)
2. Mr. Mane Shubam Krushna -                467/650(71.84%)
3. Miss. Padolkar Vaishali Shankar -        448/650(68.92%)


Vocational (MCVC) –
1. Miss. Yedage Nikita Laxman –            518/650(79.69%)
2. Miss. Kaneri Sneha Balasaheb –         508/650(78.15%)
3. Mr. Chavan Darshan Digambar –        505/650(77.69%)


Mr. Patil Nihal Gajanan Got 100/100 marks in Mathematics